Hi, How Can We Help You?
  • Email Address: kontakt@visumturkiet.com

Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser

ANVÄNDARVILLKOR
Senast reviderat: 25 September 2020

Välkommen till Visumturkiet.com,

Visumturkiet.com (”Visum Turkiet”, “vi”,”oss”, “vår/våran”) som erbjuder sina visumhanteringstjänster och andra reserelaterade tjänster till dig delvis via webbplatsen visumturkiet.com (”Webbplatsen”) och via dess mobilappar (kollektivt kallas dessa tjänster och appar, inklusive nya funktioner och Sidor, för ”Tjänsterna”). Vi förbehåller oss rätten att, enligt eget gottfinnande, ändra eller modifiera delar av dessa användarvillkor när som helst. Om vi gör detta kommer vi lägga upp förändringarna på denna sida och tydligt ange, högst upp på sidan, när dessa förändringar skedde. Vi kommer också meddela dig, antingen via Tjänstens interface eller på andra sätt. Alla sådana förändringar kommer att träda i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter att de lagts upp, förutom då det gäller förändringar fällande nya funktioner i Tjänsterna eller förändringar gjorda av juridiska skäl. Dessa kan komma att träda i kraft omgående. Din fortsatta användning av tjänsten även efter dessa förändringar anses tyda på att du godkänner de nya användarvillkoren.

Dessutom kommer du, vid användandet av vissa tjänster, att omfattas av ytterligare villkor gällande just dessa tjänster. Dessa kommer att läggas upp på Tjänsten då och då inklusive, men inte begränsat till, Sekretesspolicyn som du hittar på http://visumturkiet.com/sekretesspolicy/ Vi kommer enbart referera till dessa villkor i dessa Användarvillkor.

Tillgång till och användning av Tjänsten

Registreringsskyldighet: Du kan vara tvungen att registrera dig på vissa av webbplatserna för att kunna komma åt och använda vissa av Tjänstens funktioner. Om du väljer att registrera dig i Tjänsten har du medgivit att du kommer lämna sann, korrekt och fullständig information om dig själv så som uppges i Tjänstens registreringsformulär. Registreringsuppgifter och viss annan personlig information hanteras i enlighet med vår Sekretesspolicyn. Om du är under 13 år gammal har du inte rätt att använda Tjänsten oavsett om du registrerar dig eller inte. Är du under 18 år gammal kan du använda Tjänsten, oavsett om du är registrerad eller ej, enbart efter förälders eller förmyndares godkännande.

Medlemskonto, Lösenord och Säkerhet:

Du har ansvar för att hålla ditt konto och lösenord säkert, i de fall du har något, och du har fullt ansvar för allt som händer med ditt lösenord eller konto. Du medger att du (a) omedelbart kommer meddela Visum Turkiet om någon otillåten använt ditt lösenord eller konto eller vid andra säkerhetsintrång, och (b) säkerställa att du alltid loggar ut från ditt konto i slutet av varje session då du varit inloggad på webbplatsen. Visum Turkiet är inte ansvariga för förluster eller skador som uppstått på grund av att du inte följt reglerna i detta avsnitt.
Modifikation i Tjänsterna: Visum Turkiet förbehåller sig rätten att, tillfälligt eller permanent, modifiera Tjänsten (eller delar av denna) utan föregående varning. Du godkänner härmed att Visum Turkiet inte har något ansvar gentemot dig eller annan utomstående gällande modifieringar, avbrott eller avslut av tjänsten.

Mobiltjänster:

Tjänsten inkluderar vissa tjänster som är tillgängliga via mobila enheter (kollektivt kallade ”Mobiltjänster”). När du besöker Tjänsten via en mobil enhet gäller förstås din mobilleverantörs normala taxa, datamängd och andra avgifter som kan komma att gälla. Dessutom kan vissa delar av Mobiltjänsterna vara förbjudna eller begränsade att ladda ner, installera eller använda av just din leverantör. Det är inte heller säkert att alla Mobila tjänster fungerar på alla enheter eller via alla leverantörer. Genom att använda Mobiltjänsterna godkänner du att vi kan komma att kommunicera med dig gällande Visum Turkiet och andra produkter via SMS, MMS, textmeddelanden eller andra elektroniska typer av meddelanden till din mobila enhet och att viss information om din användning av mobiltjänsterna kan överlämnas till oss. I händelse av att du ändrar eller avaktiverar ditt mobilnummer lovar du härmed att uppdatera informationen på ditt Visum Turkiet -konto för att säkerställa att dina meddelande inte skickas till den person som tar över ditt gamla nummer.

Reglering av tjänsten

Regleringen av visum kan förändras utan förvarning. Visum Turkiet är inte ansvariga för sådana förändringar eller för förseningar eller förluster på grund av dessa.
Visum Turkiet är inte ansvariga för kostnader, skador eller utgifter från fel eller händelser, inklusive men inte begränsat till skadeståndsskyldighet vid förändringar i resor, avbrott i reor eller förhinder/begränsningar i resor samt till dessa relaterade utgifter och extra kostnader. Oavsett som skadorna och utgifterna är tillfälliga, direkta, en följd av händelsen, specialavgifter, exempelavgifter eller andra och även, men inte begränsat till, förlust av vinst eller inkomst överskridande landets visumavgifter som betalats av kunden för visumhantering oavsett omständigheterna och oavsett om Visum Turkiet har kännedom om att dessa skador kan uppstå eller inte samt om Visum Turkiet är, eller inte är, ansvariga för eller bidragande till orsaken. Visum Turkiet kommer anstränga sig till det yttersta för att uppfylla leveranstiderna men kan inte garantera några leveranstider.
Visum Turkiet är inte ansvariga på något sätt för någon försening eller förlust orsakade av händelser utanför vår kontroll. Inklusive men inte begränsat till väderförhållande, force majeure, krig, politiska motsättningar, uppror, strejker eller agerande från myndigheter (inklusive förseningar eller avbrott på myndigheternas webbplatser).
Visum Turkiet  är inte ansvariga för agerande eller brist på agerande från myndigheter eller dess tjänstemän och personal. Visum Turkiet är inte, och ska inte hållas, ansvariga för agerande, eller brist på agerande, från något lands myndigheter. Hanteringstiden för turistvisum är en uppskattning baserad på våra tidigare interaktioner med myndigheterna via ländernas webbplatser. Visum Turkiet är inte, och ska inte hållas, ansvariga för hanteringstider.
Visumkrav för specifika länder bestäms av landets regering och kan förändras utan föregående varning. Visum Turkiet strävar alltid efter att erbjuda komplett och uppdaterad information men vi kan inte garantera att den information som vi erbjuder är den mest kompletta och uppdaterade. Visum Turkiet kan inte hållas ansvariga för sådan information.

ÅTERBETALNINGSPOLICY:

Vi erbjuder enbart återbetalning vid förfrågan om dessa önskemål faller under våra vanliga riktlinjer för återbetalningar. Dessa riktlinjer har skapats av Visum Turkiet med förhoppning om att dessa ska uppfylla våra kunders behov. Du hittar dem här nedan. För förfrågan om återbetalning som faller utanför dessa riktlinjer vänligen kontakta oss direkt.
När din process har startat och du fått boknings bekräftelsen, följande 3 regler som gäller;

1-) Om din ansökan inte granskats av vårt team och inte skickats till myndigheterna för godkännande kan du få en kredit på hela summan för Visum Turkiet hanteringsavgift samt myndigheternas avgifter (visumkostnad).
2-) Om din ansökan har granskats av vårt team men ännu inte skickats in till myndigheterna kan du få en återbetalning av hela summan för myndigheternas avgifter (visumkostnad).
3-) Om din ansökan skickats in till myndigheterna för godkännande eller om visumet redan utfärdats kan vi tyvärr inte ge dig någon återbetalning.

Så snart din visumansökan hanterats till er utan problem med tidbokningen, kommer ingen återbetalning att genomföras på grund av dessa fallen;

1-) Process avbrytning/tidsavbokning på grund av kunden (Ansökan sparas för framtiden ansökningen)
2-) Fel dokument ordning eller att missa dokumenten på grund av kunden. (Vi skickar information videor via whatssapp och skriver alla informationen via mejl)
3-) Allt andra problemen som har inte skrivit här som påverkar processen på grund av kunden.

Vi ger dygnet runds servis till alla våran kunder och denna är inte GRATIS servis.  Först informerar vi alla våran kunder sen bokar vi deras tid när de godkänner allt. Alla kunder har eget ansvar för att läsa denna reglerna så snart visumansökan har börjat med tidsbokningen, och räknas allt att alla kunder accepterades allt med visum ansökning processen börjades med tidsbokningen.

Visum Turkiet är inte en försäkringsbolag och säljer bara 30 dagars standard försäkring för visum ansökningen vilket är %100 godkänt av Turkiska Ambassaden hela världen.  Vi rekommenderar att köpa försäkringen när ni bokat eran tid på Ambassaden och när alla dokumenten för visum ansökningen är klart. Innan eran beställningen skickas till försäkringsbolaget, våran personalen skickar alla informationen till er igen för slut bekräftelse. När ni godkänner att alla informationen är stämmer då skickar vi vidare till försäkringsbolaget. Alla försäkringen är unika och finns ingen ändring när ni godkänt och köpte försäkringen. Om man vill ändring efter godkänt beställning då måste man beställa och köpa en nya försäkring.
Så snart din visumansökan hanterats eller försäkringen levererat till er utan problem, kommer ingen återbetalning att genomföras på grund av dessa fallen;

1-)Resa datum ändring eller Resa avbokning.

2-)Skriv fel på beställningsblanketten via beställningslänken

3-)Tidboknings brist på Turkiska Ambassadenswebbsidan.

4-)Ansökningen avslagit eller inte accepterades av Ambassaden.

 

VISUMANSÖKAN AVSLAGITS:

Om vi gjort ett misstag när vi hanterat din ansökan kommer Visum Turkiet återbetala hela hanteringsavgiften och vi kommer hantera ditt visum på nytt utan kostnad.

Om du köper en snabb, eller extra snabb, hantering till en högre avgift och vi inte kan leverera ditt visum inom den angivna tidsramen kommer du tilldelas en kredit som motsvarar avgiften för Visum Turkiet snabba, eller extra snabba, hantering.

Om du av någon anledning missar din resa på grund av att Visum Turkiet inte levererat dina resedokument inom den uppgjorda tidsramen tilldelas du en fullständig återbetalning av myndigheternas avgifter samt Visum Turkiet hanteringsavgifter i kontanter.
Undantag från ovanstående punkt gäller om det är landets myndigheter som orsakat förseningen eller om ditt ankomstdatum ligger närmare i tid än vad Visum Turkiet kan leverera via snabb eller extra snabb hantering. I dessa fall kommer du enbart få kredit som täcker Visum Turkiet hanteringsavgift.

Om du, av någon anledning, inte är nöjd med våra tjänster kan du kontakta oss direkt. Under de flesta omständigheter kan vi ge kredit som täcker Visum Turkiet hanteringsavgifter och som kan användas på framtida beställningar.

Grundläggande Definitioner:

Hanteringsavgift: En avgift som Visum Turkiet tar för arbetet med ansökan.
Myndighetsavgift/Visumkostnad: En avgift som utfärdande myndighet begär. Detta är en summa som begärs in från alla sökande.
Standard/Snabb/Extra Snabb Hantering: En angiven tidsram som Visum Turkiet behöver för att hantera visumansökan och få denna godkänd.
Varje hantering har en egen prissumma som bestäms enligt varje scenario.

Användarvillkor

Krav på användaren:

Du är själv ansvarig för alla koder, videos, bilder, information, uppgifter, text, mjukvara, musik, ljud, foton, grafik, meddelanden eller annat material (”innehåll”) som du laddar upp, postar, publicerar eller visar (hädan efter kallat ”uppladdat”) eller e-post eller annan användning via Tjänsten. Du går med på att inte (a) använda Tjänsten i olagliga syften (inklusive och utan begränsningar vid brott mot data-, integritets- eller exportlagar) eller på något sätt som stör eller avbryter stabiliteten och driften av Tjänsten eller dess komponenter, eller (b) modifiera, anpassa eller försöka hacka Tjänsten, eller att försöka få otillåten tillgång till Tjänsten eller dess relaterade system eller nätverk.
När vi skickar ett visum till ett annat Land är det viktigt att du omedelbart verifierar att informationen i dokumentet är korrekt och att ditt pass är giltigt i minst 6 månader från din resas början. Ditt visum kommer skickas via e-post men finns även tillgängligt på ditt konto. Visum Turkiet är inte ansvariga inför klienter som inte kan ta emot meddelandet på grund av spam eller felaktig stavning i den uppgivna e-postadressen.

Avgifter:

När det gäller de delar av Tjänsten som kräver en avgift kan du vara tvungen att uppge information gällande ditt kreditkort eller annan typ av betalning. Du ansvarar för, och garanterar, att all sådan information är korrekt och att du har rätt att använda dig av den typen av betalning. Du måste omedelbart uppdatera din kontoinformation med alla förändringar (exempelvis en förändring i din fakturaadress eller utgångsdatum på kreditkortet) som kan uppstå. Om du motsäger dig några betalningar måste du meddela detta till Visum Turkiet inom sextio (60) dagar efter det att betalningen genomförts. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra avgifter. Visum Turkiet kan välja att ta betalt via faktura, i sådana fall kommer fakturan med fullständigt betalningskrav att utfärdas aktuell månad. Betalningen ska vara mottagen av Visum Turkiet inom trettio (30) dagar från det att fakturan skickats annars kommer Tjänsten att avbrytas. Obetalda fakturor beläggs med en förseningsavgift motsvarande 1,5 % per månad för utestående kapital, eller vad som maximalt tillåts enligt lag, vilket som nu är lägst. Dessutom tillkommer övriga utgifter för indrivning av fakturan. Du är ansvarig för att betala skatter relaterade till Tjänsten förutom de Turkiska skatter som baseras på Visum Turkiet nettoinkomst.