Hi, How Can We Help You?
  • Email Address: kontakt@visumturkiet.com

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 25 september 2020

Vår policy

Välkommen till Visumturkiet.com’s webbplats (”Sidan”) som drivs av VisumTurkiet Vize Hizmetleri (”Företaget”, ”Vi”, ”Oss” och/eller ”Våran”). Sidan drivs av Företaget och har skapats för att ge information om företaget och erbjuda hjälp, råd och möjlighet att hantera resevisum online för alla länder (”Företagets tjänster”) till sidans besökare (”du”, ”ditt/dina”). Denna integritetspolicy utgör Företagets policy omfattande information inkluderande personidentifierande uppgifter (”Personuppgifter”) och annan information som inhämtats från Sidans besökare.

Den information vi samlar in

När du interagerar med oss via Sidan kan vi komma att samla in Personuppgifter och annan information från dig så som beskrivs nedan.
Personuppgifter som du uppger via Sidan
Vi samlar in Personuppgifter från dig i de fall då du frivilligt uppger denna så som när du kontaktar oss med frågor, svarar på någon av våra undersökningar, registrerar dig för tillgång till Företagets Tjänster eller använder vissa av Företagets tjänster som exempelvis att hantera resevisum. Detta uppgifter kan insamlas via alla våra kontaktkanaler (e-post, online chatt eller telefon). Personuppgifterna vi samlar in är nödvändiga uppgifter som vi behöver för att hantera resevisum och kan inkludera följande: e-post, telefonnummer, ankomstdatum, ankomstplats, anledningen till resan, hemadress, hemland, telefonnummer, namn, efternamn, födelsedatum, födelseort och födelseland, medborgarskap, kön, passnummer, passets utfärdandedatum, passets utfärdandeort, passfoto, skannad kopia av passets personuppgiftssida, religion, familjeinformation (föräldrar och partners namn, efternamn, födelseort, födelseland och yrke), arbetsuppgifter (yrke, arbetsgivarens namn och adress), adress på resmålet. När Företaget samlar in Personuppgifter erbjuder vi även en länk till denna Integritetspolicy. Genom att frivilligt förse oss med Personuppgifter godkänner du vårt användande av dessa i enlighet med Integritetspolicyn. Om du uppger Personuppgifter på Sidan är du medveten om, och godkänner, att dessa Personuppgifter kan komma att överföras från din nuvarande plats till Företagets kontor och servrar samt utomstående parter som anges här i placerade i USA.

Övrig information

Icke-identifierbara uppgifter: När du interagerar med Företaget via Sidan kommer vi motta och lagar vissa personliga, men icke-identifierbara, uppgifter. Sådan information som samlats in passivt via olika teknologi, kan för närvarande inte användas för att identifiera dig. Företaget kan lagra sådan information och informationen kan även inkluderas i databaser som ägs och underhålls av Företagets samarbetspartners, agenter och tjänsteleverantörer. Sidan kan använda sådan information och kombinera den med andra uppgifter för att exempelvis spåra antalet besökare på varje sida på webbplatsen, och domännamnen från besökarnas Internetleverantörer. Det är viktigt att notera att inga Personuppgifter finns tillgängliga eller används i denna process.

Cookies:

I Sidans drift används en teknologi som kallas ”cookies”. En Cookie är en liten informationsslinga som datorn som driver vår Sida ger till din webbläsare varje gång du besöker sidan. Våra cookies ger extra funktionalitet till Sidan och hjälper oss att analysera användningen av Sidan på ett mer korrekt sätt. Exempelvis kan vår Sida lämna en cookie i din webbläsare som gör det möjligt för dig att besöka Sidan utan att uppge ditt lösenord mer än en enda gång i samband med besöket. Vi samlar inte in några Personuppgifter i samband med användningen av cookies. Förutom i de fall då du gett ditt godkännande till detta. I de flesta webbläsare finns det ett ”hjälp”-avsnitt i verktygsfältet. Läs här för ytterligare information om hur du mottar meddelanden när du får en ny cookie och hur du gör för att stänga av dem. Vi rekommenderar att du lämnar dina cookies på eftersom de gör det möjligt för dig att dra nytta av vissa av Sidans funktioner.

Aggregerande personuppgifter:

I en pågående ansträngning för att bättre förstå och hjälpa våra användare genomför Företaget ofta undersökningar gällande dess kundbas, intressen och beteenden baserade på de Personuppgifter och annan information som lämnas till oss. Dessa undersökningar kan sammanställas och analyseras på aggregerande basis och Företaget kan komma att dela dessa aggregerade uppgifter med dess samarbetspartners, agenter och affärspartners. Företaget kan också utlämna aggregerade användarstatistik för att beskriva våra tjänster till nuvarande och prospektiva affärspartners samt andra utomstående i rättsliga syften.

Vår användning av dina Personuppgifter och annan information

Företaget använder de Personuppgifter som du lämnar i enlighet med vad som står angivet i Integritetspolicyn. Om du lämnar ut Personuppgifter i ett visst syfte kommer vi använda dessa Personuppgifter i anslutning till den uppgift för vilken de lämnades. Exempelvis om du kontaktar oss via e-post, kommer vi använda de personuppgifter som du lämnat för att ge dig ett svar på din fråga eller för att lösa ditt problem. Om du dessutom uppger personuppgifter för att komma åt Företagets tjänster kommer vi använda dessa Personuppgifter för att ge dig tillgång till dessa tjänster och för att övervaka din användning av tjänsterna. Företaget och dess dotterbolag och samarbetspartners (”Relaterade företag”) kan också använda dina Personuppgifter och annan personlig och icke-identifierbar information som insamlats via Sidan för att förbättra vårt innehåll och Sidans funktionalitet, för att bättre förstå våra användare och för att förbättra våra Tjänster. Företaget och dess samarbetspartners kan använda denna information för att förstå personliga resemönster och för att kontakta dig i framtiden för att berätta om tjänster vi tror kan intressera dig. Om vi gör detta kommer varje meddelande vi sänder ut att innehålla instruktioner om hur du ”avstår” från att ta emot framtida meddelanden. Om du dessutom inte längre skulle vilja ta emot några ytterligare meddelanden från oss, eller om du önskar att ditt namn tas bort från vår maillista, kontakta oss så som anges här nedan.
Om Företaget avser att använda Personuppgifter på något sätt som inte överensstämmer med denna integritetspolicy kommer du bli informerad om detta innan, eller i samband med, det att personuppgifterna insamlats.

Vårt utlämnande av Dina Personuppgifter och annan information

Företaget sysslar inte med försäljning av din information. Vi betraktar denna information som en viktig del av vårt förhållande till dig. Det finns dock vissa tillfällen då vi kan komma att dela dina Personuppgifter med vissa utomstående utan att meddela dig om detta. Vilka tillfällen detta är uppges här nedan:
Affärsöverföringar: När vi utvecklar vår verksamhet kan vi komma att sälja eller köpa företag eller tillgångar. I händelse av försäljning av företaget, sammanslagningar, omorganisation, upplösning eller liknande kan Personuppgifter ingå som en del av de överförda tillgångarna.
Relaterade Företag: Vi kan också dela dina Personuppgifter med våra Relaterade Företag i syften som överensstämmer med denne Integritetspolicy.
Agenter, Konsulter och Relaterade utomstående företag: Företaget, som många andra verksamheter, hyr ibland in andra företag för att utföra vissa verksamhetsrelaterade funktioner: Exempel på dessa är funktioner inkluderande leverans (FedEx eller UPS) användandet av visumagenter för besök på ambassader, underhåll av databaser och hantering av betalning. När vi anlitar andra företag för att genomföra dessa funktioner förser vi dem med den information som de behöver för att genomföra sin specifika funktion.
Juridiska krav: Företaget kan lämna ut dina Personuppgifter om detta kravs genom lag eller i god tro på att denna handling är nödvändig för att (i) uppfylla juridiska åtaganden, (ii) skydda företagets rättigheter eller egendom, (iii) för att agera under akuta situationer för att skydda Sidans användares personliga säkerhet eller för att skydda allmänheten, eller (iv) för att skydda mot rättsliga risker.
Partners: Vi kan också dela dina Personuppgifter med Partners i syften som överensstämmer med denna Integritetspolicy.

Dina Alternativ

Du kan använda Sidan utan att uppge några Personuppgifter. Om du väljer att inte lämna några Personuppgifter kan du inte heller använda vissa av Företagets Tjänster, inklusive men inte begränsat till att få hjälp av kundtjänst, hantera visum eller hämta ut existerande information. Du kan vidare avstå från att motta meddelanden från Företaget. Varje meddelande vi skickar till dig kommer innehålla information om hur du väljer att ”avstå” från vidare kommunikation.
Onlinemarknadsföring som vi använder oss av:
Vi använder oss av Google AdWords och Google Adwords Remarketing för att marknadsföra vårt Företag på nätet. Adwords remarketing kommer visa relevanta reklammeddelanden anpassade till dig med hjälp av cookies som baserat på vilka delar av Visumturkiet.com som du har besökt. DENNA COOKIE KAN INTE ANVÄNDAS FÖR ATT IDENTIFIERA DIG ELLER GE TILLGÅNG TILL DIN DATOR. Den cookie som används meddelar bara att ”Den här personen har tidigare besökt denna sida så visa dem ett reklammeddelande relaterat till sidan”. Google AdWords Remarketing ger oss möjlighet att anpassa vår marknadsföring så att den passar dina behov och enbart visar den reklam som är relevant för dig.
Hur du avstår från Remarketing och Reklammeddelanden Om du inte önskar delta i vår Google AdWords Remarketing kan du välja att avstå genom att besöka Googles Ads Preferences Manager Du kan också välja att avstå från utomstående företags cookies genom att besöka www.networkadvertising.org/choises/

Undantag

Denna Integritetspolicy omfattar inte några andra Personuppgifter som insamlats av Företaget på annat sätt än via Sidan. Denna Integritetspolicy gäller inte för oombedd information som du lämnar till Företaget via Sidan eller på andra sätt. Detta omfattar, men är inte begränsat till, information postad på allmänna delar av Sidan, så som blogginlägg (kollektivt kallat ”Allmänna delar”), idéer gällande nya produkter eller modifikationer till existerande produkter och andra icke efterfrågade bidrag (kollektivt kallat ”Icke efterfrågad information”). All Icke efterfrågad information betraktas som icke konfidentiell och Företaget kan reproducera, använda, avslöja eller utdela sådan Icke efterfrågad information till andra utan begränsningar eller tillskrivningar.

Minderåriga

Företaget samlar inte in Personuppgifter rörande minderåriga under 13 år. Om du är under 13 år lämna inte in några Personuppgifter på Sidan. Vi uppmanar föräldrar och förmyndare att övervaka minderårigas internetanvändning och att hjälpa oss upprätthålla denna Integritetspolicy genom att instruera sina minderåriga barn att inte lämna några Personuppgifter på denna Sida utan deras godkännande. Om du har anledning att tro att någon under 13 år har uppgett Personuppgifter till Företaget via Sidan vänligen kontakta oss och vi kommer göra vårt yttersta för att radera alla sådana uppgifter från våra databaser.

Länkar till andra Webbplatser

Denna Integritetspolicy gäller enbart för Sidan. Denna Sida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av Företaget (”Utomstående företag”). De Policyer och procedurer som vi beskriver här gäller inte för Utomstående företag. Länkarna från denna här Sidan intygar inte att Företaget uppmuntrar till användning av, eller har granskat, det Utomstående företagets webbplats. Vi föreslår att du kontaktar dessa webbplatser direkt för information gällande deras integritetspolicy.

Sociala Nätverk

Du kan välja att ansluta diverse olika sociala nätverk till Sidan. Dessa ägs och/eller kontrolleras av utomstående företag (inklusive, utan
någon begränsning, Facebook och Twitter) (dessa webbplatser och tjänster kallas kollektivt ”Sociala nätverk”). När du väljer att använda en av tjänsterna rörande Sociala nätverk kommer du dela din information (vilken inkluderar personuppgifter om du väljer att dela denna typ av information) med dessa Sociala nätverk. Precis som med andra utomstående tjänster regleras den information som du delar via Sociala nätverk av den integritetspolicy och de villkor som dessa leverantörer erbjuder och inte de policyer som vi beskriver här. Du kan eventuellt även modifiera dina integritetsinställningar på dessa Sociala nätverk för att, exempelvis, kontrollera vilken information som det Sociala nätverket delar med andra tjänster, inklusive Företaget. När du delar vår sida på Sociala nätverk kommer vi samla in relevant information nödvändig för att möjliggöra Sidans tillgång till de Sociala nätverken. Men du uppger dina inloggningsuppgifter, som ditt lösenord, direkt till det Sociala Nätverket (och inte till Företaget). Som en del av denna integrering kommer det Sociala nätverket att ge Företaget tillgång till viss information som du lämnat till sagda Sociala nätverk och vi kommer använda, lagra och utlämna denna information i enlighet med denna Integritetspolicy och, om och till möjlig omfattning, det Sociala nätverkets integritetspolicy. Men kom ihåg att det sätt på vilket det Sociala nätverket använder, lagrar och utlämnar din information regleras av de policyer som tillhör det Sociala nätverket och, som ett resultat av detta, kan Företaget inte hållas ansvarigt för de integritetspolicyer som det Sociala nätverket använder sig av och som kan komma att aktiveras och/eller nås via Sidan.

Säkerhet:

Företaget vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda Personuppgifterna som insamlats via Sidan från förlust, felanvändning och otillåten tillgång, samt avslöjande, förändringar eller radering. Men, ingen internet- eller e-postanslutning är helt och hållet säker eller felfri. Framför allt ska e-postmeddelanden skickade från Sidan betraktas som osäkra. Därför bör du vara vaksam på vilka uppgifter du skickar till oss via e-post. Kom ihåg detta när du uppger Personuppgifter till Företaget via internet. Företaget erbjuder en dygnet runt öppen telefonlinje om du föredrar att dela känsliga uppgifter via telefon istället.

Andra villkor:

Din tillgång och användning av Sidan lyder under Villkor och bestämmelser
Förändringar till Företagets Integritetspolicy:
Sidan och företaget kan då och då förändras. Som ett resultat va detta kan det då och då uppstå ett behov för Företaget att göra ändringar till Integritetspolicyn. Företaget förbehåller sig rätten att uppdatera och modifiera denna Integritetspolicy när som helst utan föregående varning. Vänligen läs igenom denna policy med jämna mellanrum och framförallt innan du överlämnar några Personuppgifter till oss. Denna Integritetspolicy uppdaterades senast på det datum som angetts ovan. Ditt fortsatta användande av Sidan efter förändringar och revisioner av Integritetspolicyn innebär att du godkänner villkoren av den förändrade Integritetspolicyn.
Tillgång till information; Underleverantör:
För att hålla dina uppgifter korrekta, uppdaterade och kompletta kontakta oss enligt nedan. Vi kommer ta alla rimliga åtgärder för att uppdatera eller rätta Personuppgifterna som vi lagrat och som du redan lämnat via Sidan.
Vänligen kontakta oss om du har några frågor angående företagets integritetspolicy eller informationshanteringen på Sidan.
Du kan även kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till kontak@visumturkiet.com

Information för boende i Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEG):

Denna del av integritetspolicyn gäller enbart om du ansluter till vår sida från ett land inom den Europeiska unionen eller annan medlemsstat i den Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (”EEG”). Delen är ett komplement till informationen i Integritetspolicyn.
Visum Turkiet är en data controller för hantering av information som definieras som Personuppgifter under gällande Dataskyddslag (”Personuppgifter”). Dessa uppgifter samlas in via vår Sida och e-post antingen direkt från dig eller från resebyråer som agerar å dina vägnar.

JURIDISK BASIS FÖR DATAHANTERING: Vi hanterar Personuppgifter i de syften som anges i Integritetspolicyn. Vår juridiska basis för hanteringen av Personuppgifter inkluderar hantering som är nödvändig för att uppfylla kontraktet mellan oss (exempelvis för att ge dig den tjänst som du begär och för att identifiera och autentisera dig så att du kan använda webbplatsen); hantering som är nödvändig för att uppfylla rättsliga krav och gällande revisionsstandarder och för att kunna utlämna önskade detaljer till polisväsendet och andra reglerande myndigheter; hantering som är av berättigat intresse (exempelvis för att kommunicera med dig om våra produkter och tjänster och för att förse dig med marknadsföringsinformation). När vi hanterar dina Personliga uppgifter med ditt godkännande kan du när som helst dra tillbaka detta godkännande genom att kontakta oss (använd kontaktinstruktionerna ovan), utan att du påverkar den juridiska hanteringen som skedde före det datum då du drog tillbaka ditt godkännande.

REGISTRERINGSRÄTTIGHETER FÖR EU: EUs Dataskyddsförordning (GDPR) och andra gällande dataskyddslagar ger vissa rättigheter gällande individuella registreringsrättigheter. (”Registreringsrättigheter i EU”). Du kan vägra att dela vissa Personuppgifter med oss. I dessa fall kan vi inte erbjuda vissa av funktionerna i våra tjänster. Dessa rättigheter inkluderar, enligt gällande lag, rätten till tillgång eller rättning av Personuppgifter, rätten att motsäga sig eller begränsa vidare hantering, eller rätten att begära radering av alla Personuppgifter eller, om möjligt, att få dessa uppgifter flyttade till en ny tjänsteleverantör (”dataförflyttning”). Begäran om detta ska skickas till oss genom kontaktsätten som anges nedan. Du kan komma åt och ändra vissa Personuppgifter genom att logga in på vår webbplats och uppdatera kontoinställningarna och andra funktioner. I andra fall kommer vi göra kommersiellt rimliga ansträngningar för att ge dig rimlig tillgång till dina Personuppgifter inom 30 dagar från din förfrågan till kontaktadressen nedan. Vi ger dig tillgång så att du kan granska, göra förändringar eller begära radering av dina Personuppgifter. Om vi inte kan uppfylla ditt önskemål inom 30 dagar kommer vi informera dig om när vi kommer kunna ge dig tillgången. Om det av någon anledning inte går att ge dig tillgång kommer vi att lämna en förklaring till detta. När det är tekniskt möjligt kommer vi, vid förfrågan, att ge dig dina Personuppgifter så att du kan skicka dem vidare till en annan data controller. Vi behåller dina Personuppgifter så länge du har ett konto hos oss och under tiden som du använder våra tjänster eller fortsätter att återvända till vår hemsida. Vi kommer behålla dina Personuppgifter så länge som det är nödvändigt i de syften som angivits i denna Integritetspolicy gällande den tid som behövs för att: förse dig med tjänsten, utöva de valmöjligheter och rättigheter som du har begärt, fullfölja våra kontraktsbundna åtaganden, att hävda villkoren för tjänsten och för att följa alla juridiska och regulatoriska krav. Om du har olösta integritetsfrågor som vi inte hanterat fullständigt efter att du kontaktat oss har du rätt att kontakta din nationella dataskyddsmyndighet och lämna ett klagomål.

KONTAKTA OSS: För alla önskemål från registrerade boende i EU så måste du uppge ”Registreringsrättigheter för EU-medborgare” i ämnesfältet på din förfrågan och dessutom inkludera namnet på den tjänst som du önskar att få information ifrån samt din egen kontaktinformation. Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter vänligen kontakta oss på kontak@visumturkiet.com.